D├╝nya Temizlik G├╝n├╝: Gezegeni Birlikte Kurtar─▒yoruz!

Kendinizi; dünya çap─▒nda milyonlarca insan─▒n 21 Eylül’de ayn─▒ anda tonlarca çöpü do─čadan nas─▒l kald─▒rd─▒─č─▒n─▒, var olan en büyük sivil harekete kat─▒ld─▒─č─▒n─▒zda sar─▒ eldivenlerinizle kendinizi nas─▒l kahraman gibi hissetti─činizi ve hayat─▒n─▒z boyunca unutamayaca─č─▒n─▒z bu tarihi harekete nas─▒l tan─▒kl─▒k etti─činizi anlat─▒rken hayal edin. Tebrikler, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde görü┼čmek üzere!

Dünya Temizlik Günü Nedir?

─░lk olarak, 2008’de “Let’s Do It” hareketiyle Estonya’dan ç─▒kan ve Estonya’n─▒n bir günde temizlenmesiyle bütün dünyaya yay─▒lan temizlik hareketi geçen sene 10. y─▒l─▒nda ilk defa dünya çap─▒nda ayn─▒ günde gerçekle┼čtirildi. Yaz─▒mda öncelikle kat─▒ at─▒klar konusunda rakamsal verileri ele al─▒p, sonras─▒nda bu sene ikincisi yap─▒lacak olan bu global hareketin ortaya nas─▒l ç─▒kt─▒─č─▒n─▒ anlatmak, Türkiye’de neler yap─▒ld─▒─č─▒ndan bahsetmek ve herkesi 21 Eylül günü kendisine en yak─▒n yeri temizlemeye davet etmek istiyorum.

3,4 milyar ton kat─▒ at─▒k!

Dünya Bankas─▒ taraf─▒ndan yap─▒lan tahminlere göre; 2050 y─▒l─▒nda bugünden yüzde 70 daha fazla at─▒k üretilecek ve toplamda yakla┼č─▒k 3.4 milyar ton kat─▒ at─▒k üretimi yap─▒lacak. Dünya Bankas─▒, su yollar─▒n─▒ ve ekosistemleri binlerce y─▒l boyunca kirletebilen plastiklerin, mevcut tüm küresel at─▒klar─▒n yüzde 12’sini olu┼čturdu─čunu belirtti.

Dünya Bankas─▒’n─▒n haz─▒rlad─▒─č─▒ “What a Waste 2.0” raporunda Türkiye’nin günde 86 bin 614 ton at─▒k üretti─či bilgisi yer al─▒yor. Bir önceki raporun verilerine göre; e─čer Türkiye ayn─▒ h─▒zla at─▒k üretmeye devam ederse 2025 y─▒l─▒nda günde 135 bin 962 ton at─▒k ortaya ç─▒kacak ve böylece 161 ülke içerisinde en fazla at─▒k üreten 8. ülke konumuna geçece─čiz.

Dünya Bankas─▒’n─▒n “What a Waste” raporunun ilkine buradan, ikincisine buradan ula┼čabilirsiniz.

Let’s Do It!

Let’s Do It! (Haydi Yapal─▒m!) fikri 2008 y─▒l─▒nda küçük bir Balt─▒k ülkesi olan Estonya’da filizlendi. 3 Mart tarihinde 50.000 ki┼či bir araya gelerek, ülkenin her yerindeki 10.000 ton çöpü 5 saat içinde temizledi. Eylemin görüntüleri bir anda yay─▒ld─▒ ve sonras─▒nda da tek günde temizlik modeli 15 ülke taraf─▒ndan ┼čok edici sonuçlarla tekrar edildi. Toplam kat─▒l─▒mc─▒ say─▒s─▒ 2.5 milyonu buldu. Bugün 16 milyondan fazla gönüllüye sahip bu hareketin 2018 rakamlar─▒n─▒ “Dünya Temizlik Günü 2018” ba┼čl─▒─č─▒ alt─▒nda ele al─▒yor olaca─č─▒m.

Peki nas─▒l?

─░lk ad─▒m, illegal at─▒k sorunu olan bir ülkede, bu sorunu çözmek isteyen insanlar─▒n giri┼čimiyle, at─▒klar─▒n haritalanmas─▒na ba┼članmas─▒. Kamuoyunda bu konu dikkati çekiyor ve tüm halk i┼čbirli─čine davet ediliyor. Sonuç olarak; ülkeyi bir günde temizliyorlar!

TrashOut Uygulamas─▒: https://youtu.be/GPSKsj1Z58Y

TrashOut haritalama uygulamas─▒na buradan ula┼čabilirsiniz. 

Lets Do It! Türkiye

─░lk kez 2012’de bir grup gönüllü bir araya gelerek,”Haydi Yapal─▒m! Türkiye” giri┼čimini ba┼člatt─▒. 2014 y─▒l─▒nda 29 ┼čehirde 34 farkl─▒ noktadaki gönüllülerin kat─▒l─▒m─▒yla ye┼čil alanlardan tam 37 ton at─▒k kald─▒r─▒ld─▒ ve geri dönü┼čüm süreçlerine aktar─▒ld─▒. Sürdürülebilir bir çevre için gönüllü olan 4552 ki┼či, 10 May─▒s 2014 günü gerçekle┼čen ulusal temizlik gününe kat─▒lm─▒┼čt─▒. Let’s Do It! Türkiye’ye bugüne kadar kat─▒lan gönüllü say─▒s─▒ ise 16 bine yakla┼čm─▒┼č oldu. Türkiyede ise 2015 y─▒l─▒ itibariyle çevre temizli─či hareketinin Türkiye temsilcili─čini S─░YAMDER (Sivil Ya┼čam Derne─či) alm─▒┼č ve bu y─▒ldan itibaren tüm Dünya ile ayn─▒ anda temizlik hareketi planlamas─▒ ve gerçekle┼čtirilmesi üzerine aksiyonlar almaya ba┼člam─▒┼č.

Lets Do It Türkiye web sayfas─▒na buradan ula┼čabilirsiniz.

World Cleanup Day 2018

World Cleanup Day (Dünya Temizlik Günü) 2018 y─▒l─▒nda, yani projenin 10. y─▒l─▒nda, Let’s Do It’in ilk defa dünya çap─▒nda e┼č zamanl─▒ uygulanmas─▒yla de─či┼čim geçirmi┼č bir proje oldu. Let’s Do It Türkiye-Siyamder, JCI Türkiye ve Türkiye’nin en büyük spor ma─čazas─▒ Decathlon i┼čbirli─či ile KKTC dahil olmak üzere Türkiye çap─▒nda 40 binden fazla kat─▒l─▒mc─▒ ile 100 bin tondan fazla çöp kald─▒r─▒ld─▒.

2016’da Finlandiya’da gerçekle┼čtirilen JCI Avrupa Konferans─▒ esnas─▒nda projeyi; yürütücüsü olan Kadi Kenk’in “Ülkesinin bir günde temizlenmesini organize edecek ç─▒lg─▒n liderler ar─▒yoruz!” cümlesini duydu─čumdan itibaren gönüllü oldu─čum, 2018’de JCI Türkiye taraf─▒n─▒n direktörlü─čünü üstlendi─čim ve dünyan─▒n en büyük sivil hareketi olarak tarihe geçmi┼č bu günü organize etmi┼č olman─▒n ve sürdürülebilirli─čini görmenin heyecan─▒n─▒ hala derin bir ┼čekilde hissediyorum. Benim gibi projenin herhangi bir yerinde yer alm─▒┼č gönüllülerin say─▒s─▒ 2018 itibariyle dünya çap─▒nda 18 milyon ki┼čiye ula┼čt─▒ ve 157 ülkede uyguland─▒. Sonuçlara buradan ula┼čabilirsiniz.

World Cleanup Day 2019

21 Eylül 2019’da ikinci kez gerçekle┼čtirilecek olan Dünya Temizlik Günü yine KKTC dahil olmak üzere Türkiye çap─▒nda 72 ilde 134 noktada gerçekle┼čecek. Dünyan─▒n en büyük sivil hareketinde, 18 milyon gönüllü ile birlikte tonlarca çöpü dünyadan temizlemeye çok az kald─▒!

Siz de size en yak─▒n hangi noktada temizlik olaca─č─▒n─▒ ö─črenmek istiyorsan─▒z t─▒klay─▒n.

─░lgili Makaleler

Palm Ya─č─▒ Nedir? Nas─▒l ├ťretilir? Neden Vegan De─čildir? Hayvanlara Ne Gibi Zararlar Verir ve Neden T├╝ketilmemelidir? ─░┼čte Palm Ya─č─▒ Sekt├Âr├╝ Ger├žekleri

Bilimsel ad─▒ 'Elaeis guineensis' olan ve bu palmiye a─čac─▒n─▒n meyvelerinden üretilen palmiye ya─č─▒, dayan─▒kl─▒, ucuz ve kolay ula┼č─▒l─▒r olmas─▒ nedeniyle günümüzün en çok kullan─▒lan bitkisel…

Neden ve Nas─▒l Vegan Oldum?

“Bu uyan─▒┼č ├žok sanc─▒l─▒ oluyor ama inan─▒n bir daha g├Âzlerinizi kapatmak istemiyorsunuz. T├╝m bu zul├╝mlerin kar┼č─▒s─▒nda olmak, ya┼čam─▒ savunmak, ├╝├ž be┼č ki┼činin sizi yolunuzdan d├Ând├╝rmesine yeterli olmuyor.”

Yan─▒tlar