Londra Maratonunda Denenen Yenilebilir, Vegan, Yosundan Yap─▒lma ─░├žecek Keseleri

Bu y─▒lki Londra Maratonunda yenilebilir vegan yosun kabuklar─▒ ve gübrelenebilir bardaklar 216.000 plastik ┼či┼čenin yerini ald─▒.

Skipping Rocks Lab taraf─▒ndan yap─▒lan Ooho yosun keseleri, ince, tat içermeyen bir zarla kapl─▒ spor içkileri olan Lucozade'i içeriyordu. ─░çtikten sonra, ko┼čucular bu yenilebilir yosun kabuklar─▒n─▒ yiyebilir veya alt─▒ hafta içinde biyolojik olarak parçalanabildikleri için yere atabilir.

Etkinlik organizatörleri, plastik at─▒klar─▒ azaltma konusunda hala çok uzun bir yol kat ediyor, bu y─▒l 704.000 ┼či┼če kullan─▒l─▒yor – ancak 2018'de kullan─▒lan 920.000 ┼či┼čeden sonra sonra 216.000 ┼či┼če azal─▒m─▒ büyük bir dü┼čü┼č.

Sürdürülebilirlik yar─▒┼č─▒

Londra Maratonu Etkinlikleri (LME), etkinli─čin 2019'un en sürdürülebilir yar─▒┼č─▒ olaca─č─▒n─▒ belirtilmeden önce LME bir bildiri yay─▒nlad─▒ ve bunu ba┼čarmak için deniz yosunu kapsülleriyle birlikte uygulayaca─č─▒ bir dizi önlemi ortaya ç─▒kard─▒. LME amaçlar─▒ aras─▒nda 'geli┼čtirilmi┼č al─▒m süreçleri ve yeniden kullan─▒m─▒ ve geri dönü┼čümü en üst düzeye ç─▒kararak, 2020 Aral─▒k ay─▒na kadar at─▒k depolama alanlar─▒na s─▒f─▒r at─▒k sa─člama' bulundu─čunu söyledi.

700 ko┼čucu yüzde 90 geri dönü┼čtürülmü┼č malzemelerden yap─▒lm─▒┼č yeni ┼či┼če kay─▒┼člar─▒ denedi. LME, "Ko┼čucular─▒n kendi suyunu ta┼č─▒maya te┼čvik edilmesi, toplu kat─▒l─▒m ko┼ču etkinliklerinde hidrasyonun nas─▒l sa─članaca─č─▒n─▒ kökten de─či┼čtirme potansiyeline sahip. ┼×i┼če bantlar─▒ temizleme ve yeniden kullan─▒m için toplanacak" dedi.

Üç içecek istasyonunda gübrelenebilir bardaklar─▒n kullan─▒lmas─▒na ek olarak, ko┼čucularr─▒n ┼či┼čelerini b─▒rakmalar─▒ için parkur boyunca b─▒rakma bölgeleri olacak – bu, geri dönü┼čüm için temizleme i┼člemine yard─▒mc─▒ olacak – ve yakla┼č─▒k 10.000 ko┼čucu Start Line'a gelmedi─či için yar─▒n numaralar─▒ önceden bas─▒lmak yerine talep üzerine bas─▒lacak.

┼×imdiye kadarki en sürdürülebilir yar─▒┼č

Londra Maraton Etkinlikleri Etkinlik Direktörü Hugh Brasher yar─▒┼čtan önce yapt─▒─č─▒ aç─▒klamada, "(Eliminate) Ortadan Kald─▒rma, (Reduce) Azaltma, (Reuse) Yeniden Kullanma ve (Recycle) Geri Dönü┼čüm kavramlar─▒na ve çevresel etkimizi azaltmaya tutkuyla ba─čl─▒y─▒z." dedi.

Birçok faktör

Sürdürülebilirli─čin say─▒s─▒z faktör aras─▒nda dikkate al─▒nmas─▒ gerekti─činden 'mücadelenin çok büyük oldu─čunu' ekledi. LME ┼ču anda CO2 emisyonlar─▒n─▒n azalt─▒lmas─▒, ko┼čucular─▒n ta┼č─▒nmas─▒ (hem uluslararas─▒ hem de Birle┼čik Krall─▒k dahilinde), daha fazla yerel etkinlik altyap─▒s─▒ tedarikiyle birlikte jeneratör ve plastik kullan─▒m─▒nda dü┼čü┼č için çal─▒┼č─▒yordu.

“Bir y─▒lda her ┼čeyi ba┼čaram─▒yoruz, ancak bu y─▒l ba┼člatt─▒─č─▒m─▒z de─či┼čiklikler ve denemeler kitlesel kat─▒l─▒m etkinliklerinin gelecekte nas─▒l sa─članaca─č─▒n─▒ de─či┼čtirme potansiyeline sahip. Herkes bir fark yaratabilir: kat─▒l─▒mc─▒lar, seyirciler, müteahhitler, gönüllüler ve çal─▒┼čanlar. "

Al─▒nt─▒: Edible Vegan Seaweed Drink Pouches Trialed At London Marathon – As 216,000 Fewer Plastic Bottles Used

─░lgili Makaleler

Yan─▒tlar