Orangutanlar 10 Y覺l i癟inde Tamamen T羹kenme Tehlikesiyle Kar覺 Kar覺ya

Palm ya覺na kar覺 d羹nyan覺n youn talebini kar覺lamak i癟in ormanlar覺 yakmak, orangutanlar覺n say覺s覺ndaki a覺rt覺c覺 d羹羹羹n ana nedenlerinden biridir.


Endonezya ve Malezya'daki ormanlar覺 korumak için harekete geçilmezse, orangutanlar覺n nesli 10 y覺l içinde tükenecek.

Borneo orangutan覺, geçtiimiz ay Uluslararas覺 Doa Koruma Birlii (International Union for the Conservation of Nature – IUCN) taraf覺ndan, bu s覺n覺ftaki tek dier tür olan Sumatra orangutan覺na kat覺larak kritik derecede tehlikede tür olarak listelenmiti.

Orangutan

Sadece 25 y覺l içinde, Endonezya ormanlar覺n覺n dörtte birinden fazlas覺 – 76 milyon dönüm, neredeyse Almanya kadar – ortadan kayboldu.

Bunun en temel sebeplerinden biri palm ya覺 ekilmesi için buradaki ormanl覺k alanlar覺n araziye dönütürülmesi. Palm ya覺, cips, pizza ve eriteden di macunu, ampuan ve biyodizele kadar çok çeitli tüketici ürünleri yapmak için kullan覺lmakta.

Bu y覺l覺n balar覺nda Greenpeace, Pepsico, Johnson & Johnson ve Colgate-Palmolive gibi büyük markalar覺, bu markalar覺n ürünlerinde bu arazide yetien palm ya覺n覺 içermediinden emin olmamakla suçlad覺.

Borneo'da bir kurtarma merkezi olan Uluslararas覺 Hayvan Kurtarma (International Animal Rescue – IAR) kurumunun CEO'su Alan Knight, orangutan türünün u anda “nesli tükenmek üzere” olduunu söyledi. “Yamur ormanlar覺n覺n mevcut y覺k覺m覺 devam ederse, o zaman herhangi bir orangutan覺n vahi doada kalaca覺 konusunda hiçbir ümidim yok” dedi.

Ne kadar süre hayatta kalabilecekleri sorulduunda ise, Knight unlar覺 söyledi: “Y覺k覺m覺 durduramazsak, muhtemelen 10 y覺l diyeceim. Bence Sumatra (bir kaplan türü), bulunduumuz durum çözülmezse onlardan önce yok olacak. ”

Orman yang覺nlar覺 doal olarak meydana gelir, ancak baz覺 arazileri palm ya覺 tarlalar覺na açmak için baz覺 yang覺nlar yasad覺覺 yollardan balat覺l覺yor.

Knight, “Yang覺nlar oldukça iyi bir bahane üretiyor… Palm ya覺 üretmek istedikleri bu alan覺n aniden hiçbir ey için kullan覺lamayaca覺n覺 söyleyip üzerine palm ya覺 ekiyorlar” dedi. Geçen y覺l “Kent, Sussex, Hampshire, Dorset ve Devon'覺n yar覺s覺” büyüklüünde bir alan覺n yaln覺zca üç ayda yak覺ld覺覺n覺 söyledi.

Açl覺k çeken ve ormandan korkan orangutanlar覺n götürüldüü kurtarma merkezi bile bir yang覺ndan zarar gördü.

Geçen y覺l ölmeden önce bulunan ve sonras覺nda vahi doaya döndürülen “Mama Anti” ve bebei gibi hayvanlar覺 al覺yorlar. Ancak Knight, bunun gelecekte mümkün olamayaca覺ndan korktuunu söylüyor. “Geceleri beni uyan覺k tutan ey, onlar覺 serbest b覺rakmak için bulunabilecek bir orman olup olmayaca覺d覺r” dedi.

Geçtiimiz ay, IUCN, Borneo orangutan nüfusunun “yaad覺klar覺 ormanlar覺n palm ya覺na, lastik veya ka覺t tarlalar覺na dönütürüldüü ve kalanlar覺n ise insanlar taraf覺ndan öldürüldüü” için azald覺覺n覺 söyledi.

Palmiye meyvesi

IUCN’in birinci s覺n覺f uzman grubunun bir üyesi olan Erik Meijaard, geçtiimiz ay yapt覺覺 aç覺klamada “Orangutanlar avland覺kça ve yaam alanlar覺ndan uzaklat覺r覺ld覺kça, bu yava üreyen türlerde meydana gelen kay覺plar çok büyük ve bu durumu tersine çevirmek çok zor olacak” dedi.

IUCN’in K覺rm覺z覺 türler Listesi’ne göre, Borneo orangutan’覺n nüfusu 1950 ve 2010 y覺llar覺 aras覺nda yüzde 60’tan fazla dütü ve 2025’e kadar yüzde 22’lik bir düü göstermesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.independent.co.uk/environment/orangutans-extinction-population-borneo-reasons-palm-oil-hunting-deforestation-rainforest-a7199366.html


Beendiniz mi? Arkadalar覺n覺zla Payla覺n!

3
2 Payla覺m, 3 Beeni

0 Yorum

Bi癟im Se癟
Anket
襤nsanlara fikirlerini sor!
Yaz覺
Bildiklerini bizimle payla!
Liste
Bir liste olutur!