Anita Krajnc

Anita Krajnc, Torontolu aktivist ve k羹resellemi Animal Save Movement -繹nceki ad覺yla The Save Movement- grup a覺n覺n kurucusu.


   

Jessica Scott-Reid  23 Nisan,2020                           

                                   ahitlik 襤癟in T羹m D羹nyay覺 Bir Araya Getirmek

  

Anita Krajnc

 Anita Krajnc覺 kendisi hakk覺nda konuturmak biraz zorlu bir i. Torontolu aktivist ve k羹resellemi  Animal Save Movement -繹nceki ad覺yla The Save Movement– grup a覺n覺n kurucusu Anita, kendi baar覺lar覺n覺 anlatmaktansa 繹nce Tolstoy, Ghandi, Paul ve Mark Englerden al覺nt覺lar yapmay覺 tercih ediyor .襤nand覺覺 eyler uruna 繹lecek birisi deil, sadece m羹tevaz覺; hayvan haklar覺n覺n etiine ve temel ilkelerine, topluma ve toplumdaki adaletsizliklere odakl覺. 襤, u an 900 gruba yay覺lan, Climate Save ve Health Save ana gruplar覺n覺 da aan Animal Save Movement覺n kurulmas覺na gelince, hi癟birimizi a覺rtmayarak neredeyse t羹m takdiri k繹peine veriyor. 

Anita, Toronto Pig Save Vigil’覺nda [protesto ama癟l覺 toplanma], Kanada 2013

Akt繹r Joaquin Phoenix Animal Save aktivistleriyle vigil’e kat覺l覺yor. ABD, 2019.

 Krajnc, ilk defa 90lar覺n ba覺nda hayvan haklar覺yla ilgili bir eylemde yer ald覺覺nda Toronto niversitesinde lisans 繹rencisi olduunu s繹yl羹yor, ilk Save kolunu, Toronto Pig Save, kurmadan 癟ok 繹nce yani. 襤nsanlar覺n hayvan kullan覺m覺 hakk覺nda 1981de 癟ekilmi bir belgeselin posterini g繹rd羹羹n羹 s繹yl羹yor, The Animals Film. Toronto niversitesinin k羹t羹phanesinde 20 kiiyle birlikte bu belgeseli izlemi. G繹zlerime inanamad覺m. 癟 g羹n boyunca hep k璽bus g繹rd羹m. Sonra vejetaryen oldum, sonra da aktivist. Hemen sonra Hayvanlara Etik Muamele i癟in renciler kul羹b羹n羹n bakan覺 oldu, medyaya ve kamu denet癟ilerine sunmak 羹zere okuduu 羹niversitede kullan覺lan hayvanlar覺n say覺s覺 hakk覺nda veri toplamaya balad覺.  50.000e yak覺n omurgal覺 hayvan kullan覺ld覺覺n覺 繹rendi.  Verdii ilk m羹cadelelerden biri olduunu s繹yl羹yor. 

Anita Krajnc dier aktivistlerle Veggie Pride y羹r羹y羹羹nde. Toronto, Kanada, 2015.

Anita Krajnc Veggie Pride y羹r羹y羹羹nde. Toronto, Kanada, 2015.

    襤leriki y覺llarda, Krajnc siyaset bilimi ve 癟evre 癟al覺malar覺 羹zerine mast覺r diplomas覺, ard覺ndan da siyaset 羹zerine doktora diplomas覺 ald覺. Hayvan ve 癟evre aktivisti olan kardeiyle birlikte 癟evre aktivizminde yer ald覺. 襤lk kez 1993te, Clayquot Boaz覺, British Columbia eyaletinde, Orman Sava覺 ad覺 verilen bir protestoda tutukland覺. Orman Sava覺, o b繹lgede bulunan aa癟lar覺n kesilmesine kar覺 yap覺lan bir protestolar b羹t羹n羹yd羹. 1997de de Greenpeacele 癟al覺覺rken ikinci kez tutukland覺. 

 Krajnc sonra akademik 癟evrelerde 癟al覺maya balad覺, Queens niversitesi de dahil. 2006da burada 癟al覺覺rken 2000 yap覺m覺  The Witness belgesini izlemesiyle vegan olmaya karar verdi. Bu belgeselin 覺覺覺nda buza覺 eti end羹strisini arat覺rmaya balad覺. Buza覺 eti end羹strisinin s羹t 羹r羹nleriyle ilikisi olduunu bilmiyordum, diyor. 

 2004 yap覺ml覺 Peacable Kingdom belgeselinin g繹sterimlerini yapmaya balad覺. Belgeselde, hayvanlar覺n覺 繹ld羹rmeyi reddeden 癟ift癟iler anlat覺l覺yordu. Art覺k Krajnc, 繹rettii her derste hayvan haklar覺ndan bahsetmeye balam覺t覺. Her derste! Mesela Kanada Siyasetine Giri dersinde bir haftam覺 sosyal hareketlere ay覺r覺rd覺m ve 繹rnek 癟al覺ma da hayvan haklar覺 olurdu. 

Bir noktadan sonra, diyor Kranjc, hayvan haklar覺 yapt覺覺m her eye n羹fuz etmeye balad覺.

Joaquin Phoenix, Krajnc ve Animal Save aktivistleriyle Be Fair Be Vegan reklam kampanyas覺nda. Kanada, 2019.

Anita Krajnc Toronto Chicken Save vigil’覺nda tavuklar覺 fotoraflarken. Kanada, 2013.Catskill Farm Sanctuary kurucusu Kathy Stevens Toronto Pig Save’le birlikte ahtilik ediyor. Kanada,2013Mezbaha 癟al覺anlar覺 Krajnc’覺 zorla uzaklat覺rmaya 癟al覺覺yor. Kanada, 2015

Bir癟oumuz gibi, hayvan haklar覺 konusunu 繹renmeye balad覺覺m覺zda bir par癟am覺z haline geliyor. Hepimizin baka ileri var ama her zaman as覺l yapmak istediimiz, hakk覺nda konumak istediimiz ey hayvan haklar覺. 

  Bu kapsaml覺 tutku, Krajnc覺 2006da her eyi deitirecek olan domuzlarla y羹zleme yoluna itti. 

S覺k覺覺k bir kamyondaki domuz. Kanada, 2011.

 Bir ahit olmadan 繹nce aktivisttim ama mezbahalara gidip domuzlar覺 g繹rmek akl覺m覺n ucundan bile ge癟memiti. diyor KrajncBathursttaki tramvaydan Lakeshoredaki Quality Meat Packers mezbahas覺n覺 g繹rebildii halde hi癟 ne var ne yok bakmaya gitmediini s繹yl羹yor. 2010da Bay Beansi  [u an ismi Animal Save Movement覺n ortak kurucular覺ndan say覺lan k繹pek] evlat edindiimizde ancak neler olduunu g繹rd羹m. Bay Beansle y羹r羹y羹e 癟覺kt覺覺m覺zda hep mezbahan覺n oraya doru gittik ve ite o zaman domuzlar覺n ta覺nd覺覺 kamyonlar覺 g繹rd羹m. 

KrajncAnimal Save Movement覺n kurulma hikayesinin bir hayvanla balamas覺n覺 olduk癟a ilgin癟 bulduunu s繹yl羹yor. Eer Bay Beansi evlat edinmeseydim b繹yle bir grubu [Animal Save Movement] asla kurmazd覺m. Bundan 癟ok eminim. O g羹n de Krajnc覺 domuzlara g繹t羹ren Bay Beansten bakas覺 deildi. G繹rd羹klerime inanamad覺m. Nas覺l korktuklar覺na ne kadar g羹zel olduklar覺na ve ne kadar adaletsiz bir durum i癟inde olduklar覺na inanamad覺m. 

O an覺n bir ayd覺nlan覺 an覺 olduunu s繹yl羹yor. nyarg覺l覺yd覺m, ya da her eyi 癟ok yanl覺 anlam覺t覺m  

T羹m domuzlar覺n ayn覺 olduunu d羹羹n羹rd羹m. Ama deillermi. Bunu onlarla yak覺nlat覺ktan sonra anl覺yorsunuz. Bu t羹m hayvanlar i癟in ge癟erli: her biri ayr覺 ayr覺 bireyler asl覺nda. Bir g羹n 7-8 tane domuz ta覺yan bir kamyon g繹rd羹m ve o an dedim ki, Art覺k yeter, bir grup kuruyoruz.


Mezbahaya giden bir kamyondaki domuzlar. Los Angeles, ABD, 2019

Anita ve Happily Ever Esther Farm Sanctuary’de [ mezbahalardan kurtar覺lm覺, terk edilmi hayvanlara bakan s覺覺nak] ilk g羹n羹 olan Esther. Kanada, 2014.
  Tolstoy ve Gandi’nin fedak璽r hareketlerinden etkilenen Krajnc, kendini bir eyler yapmaya mecbur hissettiini s繹yl羹yor. Krajnc, bir eyler yapmak i癟in s覺radan bir insan olduunu d羹羹nerek ilk bata ikileme d羹m羹 olsa da eer onlar [Tolstoy ve Gandi], kendi topluluklar覺 i癟erisinde bir eyler yapt覺ysa, ben de yapmal覺y覺m diyerek harekete ge癟ti. 

 Ba覺 toplama, sanat g繹sterileri ve strateji belirlemeyle ge癟en birka癟 ay覺n sonunda Krajnc, bir ahit olmas覺 gerektiini hissetti. 

Baka bir canl覺n覺n 癟ektii ac覺 sizin de ac覺 癟ekmenize sebep olduunda, ac覺 癟ekeni g繹rmezden gelme arzusuna boyun emeyin, aksine ac覺 癟ekene olabildii kadar yak覺nla覺n ve ona yard覺m edin. [Tolstoy].  ahit Olma kavram覺n覺 buradan 癟覺kard覺k. 襤ki se癟eneiniz var: ya ac覺 癟ekenden ka癟ars覺n覺z ya da onlarla yak覺nla覺p yard覺m edersiniz.    

Los Angeles Animal Save aktivisti, mezbahaya giden domuzlara su veriyor. ABD, 2019.

   Krajnca g繹re hayvanlar覺n mezbahalara ta覺nd覺覺 ana ahit olmak tam bir Eureka an覺, insan覺 deitirdiini s繹yl羹yor. Bu olaya tan覺kl覺k eder etmez d羹nyan覺n geri kalan覺n覺n da g繹rmesi gereken bir ey olduunu anl覺yor. Hayvanlara bir iyiliimizin dokunmas覺 i癟in herkesin ger癟eklerle y羹z y羹ze olmas覺 gerekiyor, 癟羹nk羹 ger癟ekleri g繹r羹rlerse bu k繹t羹l羹kten ellerini 癟ekerler.   

Krajnc,mezbahaya giden bir domuza su verdii i癟in ona a癟覺lan dava sonras覺. Kanada, 2015.Krajnc, durumas覺ndan sonra destekleyicileriyle birlikte. Kanada, 2015.

  Animal Save Momenta olan ilgi b羹y羹k ihtimalle Krajnc 2015te kamyonla mezbahaya ta覺nan bir domuza su i癟irdii i癟in tutukland覺覺nda artt覺. Uluslararas覺 manetlere #PigTrial olarak yans覺yan bu olay, daha 繹nce hi癟 kimsenin dikkate almad覺覺 tart覺malar覺 ve yorumlar覺 alevlendirdi. Krajnca kar覺 olan su癟lamalar d羹羹r羹ld羹 ve emsal davas覺 niteliini ta覺yan bu dava da Kanada ve ABDdeki hayvan aktivistlerine kar覺 a癟覺lan davalardaki gidiat覺 belirledi.    

Melbourne Pig Save aktivisti nakil kamyonundaki [mezbahaya] domuza su veriyor. Avustralya, 2017.

  Toronto Pig Save ismi, Krajnc ve en yak覺n arkada覺n覺n insanlar覺n ilgisini 癟ekecek ve kat覺lmak isteyecekleri bir ey aramas覺yla ortaya 癟覺kt覺. Pozitif bir isim olduunu s繹yl羹yor Krajnc. Save, 癟ok g羹zel bir kelime.. G繹r羹n羹e bak覺l覺rsa da t羹m ehirlere uyarlanabilir bir isim. Uyarland覺 da zaten. imdi sadece d羹nyan覺n her yerinde farkl覺 hayvanlara odaklanan 770 ayr覺 gruba ayr覺lmakla kalm覺yor, ayn覺 zamanda da  Climate Save Movement ve Health Save Movement olarak da iki ayr覺 ana gruba ayr覺l覺yor. 

  Burlington Pig Save vigil’覺. Kanada, 2018.Anita ve kurtar覺lm覺 bir inek Farm Sanctuary’de. ABD, 2013.


ite as覺lm覺 Pig Save fotoraf ve posterleri. Kanada, 2013.

 Krajnca soracak olursak, t羹m bunlar yeterli deil. 

  Her y覺l milyonlarca hayvana neler olduunu bilerek s覺rt覺m覺zda 癟ok b羹y羹k bir y羹k ta覺yoruz. Bu yetmiyormu gibi 羹st羹ne bir de patlad覺 patlayacak iklim krizi var.  

Krajnc , Greta Thunberg羹n d羹nyadaki en 繹nemli kii olduuna inan覺yor ve Thunberg羹n de bir 羹yesi olduu Extinction Rebellion  da iklim aktivistleriyle birlikte 癟al覺覺yor. 

 T羹m bunlar覺n yan覺nda deneyimli aktivist, akademisyen ve filozof Krajnc; ahitlik etmeye ve bakalar覺na ilham kayna覺 olmaya devam ediyor. Hayvanlar, insanlar ve d羹nya i癟in… 

 Fotoraflar: Jo-Anne McArthur 

 Jessica Scott-Reid Kanadal覺 bir gazeteci ve hayvan haklar覺 savunucusudur. al覺malar覺 d羹zenli olarak Globe and Mail, New York Daily News, Toronto Stars, Macleans Magazine gibi 繹nemli gazete ve dergilerde yay覺mlanmaktad覺r. 

 


Beendiniz mi? Arkadalar覺n覺zla Payla覺n!

1
2 Payla覺m, 1 Beeni

0 Yorum

Bi癟im Se癟
Anket
襤nsanlara fikirlerini sor!
Yaz覺
Bildiklerini bizimle payla!
Liste
Bir liste olutur!