Arturo: D羹nyan覺n En Mutsuz Hayvan覺


     Etraf覺n覺 göremiyordu, neler olduunu anlayam覺yordu. Tek bildii, daha fazla burada olmak istemediiydi. Art覺k s覺ca覺 hissetmek istemiyordu. B覺rakt覺 kendini. 30 y覺l süren bu ikence art覺k bitiyordu. Bedeni sonunda soumaya balad覺; ölmütü.

     Arturo 1985 y覺l覺nda Amerika’da dünyaya geldi. Bir kutup ay覺s覺n覺n Amerika’da ne ii mi var, çünkü biz orada olmas覺n覺 istedik. Sal覺kl覺 bir erkekti, beyaz postu ve iri gövdesiyle bulunduu hayvanat bahçesinde büyük ilgi görüyordu. 8 ya覺na geldiinde Arjantin’deki Mendoza Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi. Arjantin’deki hava s覺cakl覺覺n覺n 40 dereceye kadar ç覺kabilmesi ve Arturo’nun -40 derecede yaamaya uyumlu bir bedene sahip olmas覺 kimseyi ikinci kez düündürmedi. 

     Arturo’nun bedeni bu s覺cak yerde yaamaya uygun deildi. Onu burada hayatta tutan eyler; alan覺nda bulunan küçük bir havuz ve partneri Pelusa’yd覺. Küçük havuz s覺caa, Pelusa ise yaln覺zl覺覺na iyi geliyordu. Günler geçtikçe Arturo’nun havuzu küçüldü, suyu soudu, buzlar覺 eridi. Geriye serinlemesi için hiçbir imkan kalmam覺t覺. 

     S覺cak, her gün daha da katlan覺lmaz bir hal al覺yordu. Ziyaretçiler geliyor, ona gülümsüyor, ama ac覺s覺n覺 umursam覺yorlard覺. Arturo, hayat覺 daha yaanmaz bir hal alamaz diye düünürken, tek arkada覺, tan覺d覺覺 tek kii olan Pelusa öldü. Onu hayatta tutan eyler yok olmutu art覺k. S覺cak, Pelusa’n覺n ard覺ndan tuttuu yasla birlikte her zamankinden daha çok yak覺yordu.

     Günler geçmiyordu. Güne sanki hiç batm覺yordu. Arturo’nun bu ac覺nas覺 hali, insanlar覺n dikkatini çekmeye balam覺t覺. Onun Kanada’daki bir hayvanat bahçesine gönderilmesi için bir imza kampanyas覺 balat覺ld覺. Payla覺lan görüntülerin de etkisiyle kampanya k覺sa sürede büyük ilgi gördü. 1 milyondan fazla imza topland覺. Fakat transfer hiçbir zaman gerçekletirilmedi. Mendoza Hayvanat Bahçesi Arturo’yu b覺rakmak istemiyordu.

     Bu zavall覺 kutup ay覺s覺, ziyaretçilerin gözdesiydi. Çünkü Arjantin’de bir tane daha kutup ay覺s覺 yoktu.  Hayvan hapishanesinin yöneticileri Arturo’nun s覺rt覺ndan para kazanmaya devam etmek için türlü bahaneler sundular. “Bak覺c覺lar覺na çok al覺t覺” ve “ya覺 dolay覺s覺yla bu yolculuu kald覺ramaz” gibi bahanelerdi bunlar. 襤nsanlar imza toplamaya deva etti ama hiçbir ey yap覺lamad覺. Artura ömrünün sonuna kadar orada kalacakt覺. Bütün bunlar yaan覺rken Arturo y覺llard覺r yapt覺覺 tek eyi yap覺yordu; hiçbir ey. Depresyona girmiti. S覺cak ve üzüntü Arturo’yu bir zehir gibi etkiliyordu. Her gün biraz daha akl覺n覺 kaç覺r覺yordu.

     Ziyarete gelenler art覺k ondan etkilenmiyordu. Yaayan bir ceset gibi görünüyordu. Kutup ay覺lar覺 ortalama 18 y覺l yaarlard覺 ama o 28 ya覺n覺 geçmiti. Ve çoktan “Dünyan覺n en üzgün hayvan覺” unvan覺n覺 alm覺t覺. 襤tah覺 git gide kapan覺yordu. Doru düzgün yemek yemiyordu. Art覺k yapt覺覺 tek ey; ileri geri yürümek ve ba覺n覺 sallamakt覺. Bu davran覺 youn stres alt覺ndaki kutup ay覺lar覺nda görülür ve yava yava delirmenin iaretidir.

     Arturo yava yava deliriyordu ve kimse bunu umursam覺yordu. Onu souk bir yere göndermeyi b覺rak覺n, biraz serinlemesi için en ufak çaba sarf edilmiyordu. Bedeni bu kadar s覺ca覺 ve stresi daha fazla kald覺ramazd覺. Sa gözü art覺k göremiyordu. Zaten sol gözünü de açacak gücü kalmam覺t覺. Koku da alam覺yordu. Bedeni k覺r覺l覺yordu. Çok fazla kilo vermiti ve hiç olmad覺覺 kadar bitkindi. Neredeyse 23 y覺ld覺r buradayd覺.

     襤nsanlar Arturo’nun çok ac覺 çektiini ve uyutulmas覺 gerektiini söylüyordu. Hayvan hapishanesinin cevab覺 “doa kendi yolunu bulur” oldu. Doas覺na tamamen ayk覺r覺 bir ortamda 23 y覺l esir tutulan Arturo için söylendi bu.

     Etraf覺n覺 göremiyordu, neler olduunu anlayam覺yordu. Tek bildii, daha fazla burada olmak istemediiydi. Art覺k s覺ca覺 hissetmek istemiyordu. B覺rakt覺 kendini. 30 y覺l süren bu ikence art覺k bitiyordu. Bedeni sonunda soumaya balad覺; ölmütü.

     Hayvanat bahçesi yönetimi Arturo’nun ölüm nedeninin kan dola覺m覺 dengesizlii olduunu söyledi. Halbuki as覺l nedenin dayan覺lmaz s覺cak ve stres olduu ortadayd覺. 2016’da güneli bir Temmuz günü öldü Arturo. Güneli bir temmuz günü.


Beendiniz mi? Arkadalar覺n覺zla Payla覺n!

6
5 Payla覺m, 6 Beeni

0 Yorum

Bi癟im Se癟
Anket
襤nsanlara fikirlerini sor!
Yaz覺
Bildiklerini bizimle payla!
Liste
Bir liste olutur!