Bir Vegan Aktivizm Y繹ntemi Olarak, “Vigil”


Vigil, 襤talyanca vigilia kelimesinden 襤ngilizceye geçmi bir kelime olup “uyan覺k olma hali, bir amaç için uykusuz kalma, adanm覺 bir seyir ya da inceleme hali” olarak tan覺mlanabilir. Türkçede gece nöbeti ya da k覺saca nöbet olarak kar覺l覺覺n覺 bulur. Vigil ilk olarak 2010 y覺l覺nda The Save Movement’覺n kurucusu Anita Krajnc taraf覺ndan hayvan özgürlüü mücadelesinde bir aktivizm yöntemi olarak kullan覺lmaya balanm覺t覺r. 

襤smini 2019 y覺l覺nda Animal Save Movement olarak revize eden toplulua üye 900 grup, 70 farkl覺 ülkede faaliyet göstermektedir. Bar覺ç覺l bir aktivizm yöntemi olan Vigil s覺ras覺nda vegan gruplarca mezbahaya götürülmekte olan ineklerin, domuzlar覺n, koyunlar覺n veya tavuklar覺n bulunduu kamyonlar durdurulup, yetkili ah覺stan onlarla vedalamak için k覺sa bir süre talep edilmektedir ve bu sürede onlara su verilerek ya da mümkün olduu kadar yak覺nla覺larak veda edilmektedir. Bu sürece “bear witness” denilmektedir ve tan覺kl覺a katlanma anlam覺na gelmektedir. Çünkü kamyon kasalar覺nda ta覺nan canl覺 varl覺klar覺n koullar覺 çok kötüdür, ölüme gittiklerini bilmektedirler ve onlarla göz göze gelmek, insanla insan d覺覺 hayvan覺 birbirinden ay覺rmayan vegan aktivistler için hiç de kolay deildir. Ancak hat覺rlanmas覺 gereken bir gerçek vard覺r: o da, bir yanda k覺sa bir süre sonra can覺n覺 yitirecek bireyler varken, dier yanda vegan aktivistin kederi ya da rahats覺zl覺覺 hiç de önemli deildir. 

Vigil mezbahaya giden kamyonlar覺n önü kesilerek yap覺labilecei gibi ölümü bekleyen insan d覺覺 hayvanlar覺n esir tutulduklar覺 mezbahalar ya da adak kurban kesim yerlerinde de yap覺labilir. Esas olan madurla tan覺覺n göz göze gelmesidir.

Vigil iki amaca hizmet eder: ehir d覺lar覺nda kurulmu mezbahalardan gelen haberler, fotoraflar ve an覺lar göz ard覺 edilmeye çal覺覺lan iddeti ve ac覺y覺 bir kez daha hayvansal ürün sat覺n alarak buna katk覺da bulunanlar覺n bilgisine sunar. Dier yandan, çounluu büyük ehirlerde doup büyümü aktivistlerin etik nedenlerle balad覺klar覺 vegan mücadelenin özneleriyle belki de gerçek dünyada ilk kez tan覺malar覺na sebep olur. Hayvan adaleti için verilen mücadelede madurla tan覺mak aktivistlerin daha büyük güç ve kararl覺l覺kla yollar覺na devam etmelerine zemin haz覺rlar.

Leo Tolstoy’un sözlerinden esinlenilen vigil eylemlerinde sizleri de aram覺zda görmek dileiyle: “Baka bir canl覺n覺n çektii eziyet size ac覺 veriyorsa, eziyet görenden uzaa kaçma arzusuna yenik dümeyin; tersine, daha yak覺na gelin, ac覺lar içinde olan canl覺ya mümkün olduu kadar yakla覺n ve ona yard覺m etmeye çal覺覺n.”

Türkiye’de üç merkezde Animal Save gruplar覺 vard覺r: Ankara, 襤stanbul ve 襤zmir. Facebook ya da 襤nstagram hesaplar覺ndan kendilerine ulaabilir, bir sonraki “vigil”de kendilerine kat覺lmak istediinizi iletebilirsiniz. Eer ehrinizde bir Animal Save grubu henüz kurulmam覺sa, kurmak için yine bu hesaplardan bize ulaabilirsiniz. 


Beendiniz mi? Arkadalar覺n覺zla Payla覺n!

2
5 Payla覺m, 2 Beeni

0 Yorum

Bi癟im Se癟
Anket
襤nsanlara fikirlerini sor!
Yaz覺
Bildiklerini bizimle payla!
Liste
Bir liste olutur!