Bir Vegan覺 Konuturmamal覺s覺n

Bambaka bir d羹nyaya g繹zlerini a癟mak istemiyorsan...


Bir vegan覺 konuturmamal覺s覺n. Sen gözlerini, kulaklar覺n覺 ve az覺n覺 kapat覺rs覺n, o açar. Sen düünmeyi b覺rak覺rs覺n, o balat覺r. "Attan inip eee binmek" deyimini b覺rakt覺r覺r, "Atlara da eeklere de özgürlük" dedirtir. Seni al覺r batan aa覺ya süzer, üzerine yeni giysiler giydirir. Sana geri dönüümü anlat覺r. 襤pek böceklerine yap覺lan zulmü anlat覺r, y覺lanlara ve tavanlara da. Evine girer, mutfa覺n覺 deitirir. Bak, der, bunlar覺n içeriklerine. Sana içerik okumay覺 öretir. Banyona girer, dier odalara ve arkada çevrene. Sana dünyay覺 savunmay覺 öretir.
Bir vegan覺 konuturmamal覺s覺n. O konumaya balad覺 m覺 sana yeili de gösterir, kan k覺rm覺z覺s覺n覺 da. Bu nas覺l birey böyle, dersin. Zulmü de gösterir, sevinci de. Kaplan belgeseliyle iin bitmediini de gösterir, yunus parklar覺n覺n kapat覺ld覺覺nda ki zaferi de. Savaç覺 olmay覺 da öretir, merhametli de. Bir ta ile iki ku vurmaktan bahsedenlere kular için olan özgürlük planlar覺n覺 anlatmay覺 öretir.
Bir vegan覺 konuturmamal覺s覺n. Halinden memnun kalmaman gerektiini, boa giden zaman覺 öretir. Kaç can ald覺覺n覺 ve kaç can yakt覺覺n覺. Mario'da ki can toplamak kelimesinin sende ki deiimini gösterir. Bir can gördüünde cierinin söküldüünü, bir can gördüünde mutluluktan gözlerinin dolduunu. Hissetmeyi öretir sana ve empati kurmay覺. Politikay覺 da öretir, sporcular覺 da. K覺yameti gösterir ve cenneti. Tanr覺y覺 gösterir ve ruhunun en ince noktalar覺n覺. Gizli düüncelerinin nas覺l aç覺a ç覺kt覺覺n覺, nas覺l ç覺l覺k atabileceini.
Bir vegan覺 konuturmamal覺s覺n. Bu vaheti izlemek istiyorsan, tecavüz sektörüne para vermek istiyorsan, anne ile çocuk yanyana olmas覺n istiyorsan, sapk覺nl覺覺 seviyorsan ve canl覺 canl覺 yüzülen deriler… Kalbinin taa dönüü seni memnun ediyorsa ve küçüçük kafesler de gözleri oyulmu tavanlar覺… Ceset yiyip, art覺k giymeyi seviyorsan bir vegan覺 konuturmamal覺s覺n.


Beendiniz mi? Arkadalar覺n覺zla Payla覺n!

6
2 Payla覺m, 6 Beeni

0 Yorum

Bi癟im Se癟
Anket
襤nsanlara fikirlerini sor!
Yaz覺
Bildiklerini bizimle payla!
Liste
Bir liste olutur!