D羹nya Vegan 襤ttifak覺 Kuruldu

Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada, d羹nyadaki vegan sorunlar覺 konumak ve birleik bir ses olmak i癟in D羹nya Vegan ittifak覺'n覺 kurdu.


Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada, dünyadaki vegan sorunlar覺 konumak ve birleik bir ses olmak için Dünya Vegan ittifak覺'n覺 kurdu.

Dört ülke, son zamanlarda payla覺lan vegan vizyonu yaratma ve dünya çap覺nda veganl覺覺 tevik etme misyonuyla Vegan Dünya 襤ttifak覺'n覺 kurdu. Hollandal覺 Veganizm Dernei, Vegan Avustralya, Aotearoa Yeni Zelanda Vegan Topluluu ve Kanada Vegan Topluluu dünya çap覺ndaki zorluklar覺 ele almak ve bireysel ve kolektif görevlerini yerine getirme giriimlerini paylamak için bir araya geldi. 

Dünya Vegan 襤ttifak kaynaklar覺 paylamay覺, yeni programlar gelitirmeyi ve ortak kampanyalar yürütmeyi planl覺yor. 襤lk projesi olarak da vegan g覺da ürünleri için tek tip bir sertifikasyon sistemi oluturmak.

襤ttifak, “vegan” tan覺m覺n覺 netletirmek ve dünyadaki üreticilerin uymas覺 gereken bir standart oluturmak için Uluslararas覺 Standardizasyon Örgütü(ISO) ile birlikte çal覺覺yor. Dünya Vegan  襤ttifak覺, “Birçok ülkede, vegan kelimesi için yasal bir tan覺m yok, bu da gerçekten vegan olmad覺覺 zaman sertifikalar覺n al覺nmas覺 için kap覺y覺 aç覺k b覺rak覺yor. ” dedi. Bu konuda netlik salamak ve Uluslararas覺 Standardizasyon Örgütü ile olan ilikileri, dünyadaki veganlar için önemli bir ilk ad覺md覺r.” 襤ttifak, dier vegan topluluklar覺 da “veganl覺覺n geleceini ekillendirmek için” ortak bir vizyon ve misyonla davet ettiini belirtti.

https://vegnews.com/2019/9/four-countries-united-to-form-vegan-world-alliance


Beendiniz mi? Arkadalar覺n覺zla Payla覺n!

0
8 Payla覺m

0 Yorum

Bi癟im Se癟
Anket
襤nsanlara fikirlerini sor!
Yaz覺
Bildiklerini bizimle payla!
Liste
Bir liste olutur!