Feminizm ve Veganizm

Hakl覺 olarak ataerkinin kad覺n bedeni 羹zerinde tahakk羹m kurduunu s繹yleyen feministler, kendilerinin de hayvanlar 羹zerinde tahakk羹m kurduklar覺n覺n fark覺ndalar m覺?


Feministler vegan olmal覺 diyorum 癟羹nk羹; iki d羹羹ncede de iddet ve tahakk羹m kar覺tl覺覺 vard覺r. 

Feminizm ve veganizm ilikisini anlamak istiyorsan覺z, 癟覺k覺 noktalar覺na bakman覺z yeterli olacakt覺r. Feminizm, bask覺 ve tahakk羹m羹 reddeden bir hak aray覺覺d覺r, ideolojidir. Veganizm ise hayvanlar覺n t覺pk覺 dier hissedebilir canl覺lar gibi, ac覺 癟ekmemekte 癟覺kar覺n覺n olduunu, hayvanlar覺n birer meta deil kii olduunu savunan ve hayvanlar 羹zerindeki bask覺y覺, iddeti, s繹m羹r羹y羹 ve tahakk羹m羹 reddeden bir yaam hakk覺 m羹cadelesidir. 

Hayvanlar覺n t覺pk覺 insanlar gibi bilin癟 sahibi olduu, dolay覺s覺yla ac覺 癟ekmemekte 癟覺karlar覺n覺n olduu, hissettikleri Cambridge Bilin癟 Deklarasyonu ile a癟覺kland覺. Bu bilimsel bir ger癟ektir. 

Dii hayvanlar 羹reme organlar覺 羹zerinden tahakk羹m kurularak s繹m羹r羹l羹yor. T羹m hayvanlar s繹m羹r羹l羹yor, dii hayvanlar diilikleri 羹zerinden iki kat daha 癟ok s繹m羹r羹l羹yorlar. Dii tavuklar dar kafeslerde hareketsiz halde tutulur, yumurtalar覺 癟al覺n覺r, yumurtadan kesilince de 繹ld羹r羹l羹r. Bunu iddet olarak g繹rmeniz i癟in daha nas覺l eyler olmal覺? Bunu iddet olarak g繹rmemeniz sizce de 癟eliki deil mi? Ar覺c覺l覺k sekt繹r羹nde de ayn覺 s繹m羹r羹 mekanizmas覺 iler haldedir. Suni tohumlama y繹ntemi ile krali癟e ar覺 oluturulup bir kovana atan覺r, bir ka癟 y覺l sonra krali癟e ar覺 繹ld羹r羹l羹r yerine baka bir krali癟e ar覺 atan覺r, bu s繹m羹r羹 d繹ng羹s羹 s羹rekli olarak devam eder. Tecav羹ze kar覺 m羹cadele eden feministler, “tecav羹z ask覺s覺”na ne diyor? Bug羹n en k羹癟羹k 癟iftliklerde bile bu korkun癟 uygulama vard覺r. Dii ineklere, maymunlara, domuzlara daha fazla doursunlar ve testte kullan覺labilsinler diye hayvanlara iddet uygulanan bir mekanizma. Bu son derece dehet verici bir eydir. Hayvan覺n v羹cudunu ele ge癟irip, kollar覺n覺 rektumun yan覺na sabitleyip tohumlama yap覺l覺r. Bu utan覺lmas覺 gereken bir s繹m羹r羹d羹r. S羹t i癟in anneyi bebeinden ay覺ran bu t羹rc羹 ve karnist s繹m羹r羹den b羹t羹n insanlar 繹zellikle tahakk羹m ve iddetle m羹cadele edip, hak savunuculuu iddaas覺nda bulunanlar utanmal覺! 

Feminizm ve Veganizm dorudan ilikilidir. Bu ilikinin ortaklat覺覺 yer t羹rler ve cinsiyetler aras覺 ayr覺mc覺l覺覺, tahakk羹m羹, iddeti ve bask覺y覺 reddetmesidir. Feministim diyen bir birey direkt olarak vegan olmal覺d覺r 癟羹nk羹 cinsiyet ayr覺mc覺l覺覺na, tahakk羹me, iddete ve bask覺ya kar覺 olan kii t羹rc羹l羹e de kar覺 olmal覺. Hakl覺 olarak ataerkinin kad覺n bedeni 羹zerinde tahakk羹m kurduunu s繹yleyen feministler, kendilerinin de hayvanlar 羹zerinde tahakk羹m kurduklar覺nun fark覺ndalar m覺? Tahakk羹m ile m羹cadele edip, bir baka canl覺 羹zerinde tahakk羹m kurmak 癟elikidir ve t羹rc羹l羹kt羹r. Her platformda ataerkiye, tahakk羹me ve patriyarkaya hayk覺r覺p, sonras覺nda eve gidip buza覺n覺n annesinden i癟emedii s羹t羹 i癟mek de 癟elikidir. Kad覺n 羹zerindeki iddetin, tahakk羹m羹n, bask覺n覺n benzeri bug羹n mezbahalarda, sirklerde, yunus parklar覺nda, hayvanat bah癟elerinde, k羹rk 癟iftliklerinde, deney merkezlerinde her saniye yaan覺yor. Bu ger癟ekten ka癟mak, ger癟ei 繹rtmez sadece ger癟ekle y羹zlemeyi erteler. Feministler art覺k bu ger癟eklerle y羹zlemeli. Feministlerin her konuda arad覺klar覺 r覺za, hayvanlara gelince neden 癟al覺m覺yor? iddetsiz, tahakk羹ms羹z ve s繹m羹r羹s羹z bir d羹nya tahayy羹l etmek hissedebilir her canl覺ya eit ve adil davranmay覺 gerektirir. B繹yle bir d羹nya sadece feminizmi savunarak deil ayn覺 zamanda vegan olup hayvanlar覺n da yaam hakk覺n覺 savunmakla m羹mk羹n olabilir. Hayvanlar yemek deil, birer kiidir. Yaam hakk覺 her hissedebilir canl覺n覺n en doal hakk覺d覺r.

“Feministler vegan olmal覺” dediim i癟in rahats覺z olan arkadalar var. Rahats覺zl覺k verdiim i癟in 繹z羹r dilemeyeceim, aksine daha da g羹r sesle hayvanlar覺n yaam hakk覺n覺 savunaca覺m. Hak m羹cadelesinde bulunduunu iddaa eden herkes vegan olmal覺 癟羹nk羹 yaam hakk覺na sayg覺 duymak adaletin ve eitliin gereidir. S繹m羹r羹ye, tahakk羹me, iddete kar覺tl覺k iddaa ediyorsan覺z vegan olun. elikiden kurtulun. Hayvan 繹zg羹rl羹羹n羹 savunmadan, 繹zg羹r bir d羹nya tahayy羹l etmeniz sadece bir 癟elikiden ve tutars覺zl覺ktan ibarettir. 


Beendiniz mi? Arkadalar覺n覺zla Payla覺n!

25
46 Payla覺m, 25 Beeni
Bi癟im Se癟
Anket
襤nsanlara fikirlerini sor!
Yaz覺
Bildiklerini bizimle payla!
Liste
Bir liste olutur!