Parmakl覺klar Ard覺nda zg羹rl羹k Hayalleri: Hayvan Bah癟eleri

Hayvanat bah癟eleri elenceli ya da komik deiller, oradaki hayvanlar覺n g繹zlerinde esaret ve 繹l羹m var. Hayvanat bah癟esine gitmek yerine bar覺naklar覺 ziyaret edin.


Hayvanat bah癟eleri, hayvanlar覺n olas覺 tehlikelerden korunarak g羹vence alt覺na al覺nd覺klar覺 yerler deildir ve hi癟bir zaman 繹yle olmad覺. Kald覺 ki, hayvanlar覺n kendi doal ortamlar覺nda 繹zel bir korumaya da ihtiya癟lar覺 yoktur. Doa, kendi dengesi i癟inde m羹kemmel bir ekilde ilemektedir. Ayr覺ca, g羹vence, 繹zg羹rl羹k olmad覺覺 m羹ddet癟e bir ey ifade etmez. 2010da, bir hayvanat bah癟esinde, hasta hayvanlar覺n 繹l羹me terk edildii, 繹lenlerin 癟羹r羹mesi i癟in kafeslerde b覺rak覺ld覺覺, hayvan aktivistlerinin youn 癟abas覺 sonucu ortaya 癟覺kar覺lm覺t覺r. Hayvanat bah癟esine gitmek yerine bar覺naklar覺 ziyaret edin.

Hayvan hapishanelerinin kapat覺lmas覺n覺 istiyoruz. imdi k羹癟羹k bal覺klar halinde neden kapat覺lmas覺 gerektiini s覺rayal覺m.

Hayvanlar zg羹r Deiller

Eer bir hayvanat bah癟esini gezdiyseniz, hayvanlar覺n genelde mutsuz olduunu fark etmisinizdir. 襤nsanlar genelde, hayvanlar覺n zeki olmad覺klar覺n覺 ve duygular覺n覺n bulunmad覺覺n覺 d羹羹n羹r羹z. Bu nedenle de onlar覺 kafese kapatt覺覺m覺zda mutsuz olacaklar覺n覺 akl覺m覺za pek getirmeyiz. Hatta tam tersine onlar覺 vahi yaam覺n zorluklar覺ndan, belki de 繹lmekten kurtard覺覺m覺z覺 ve adeta bir l羹tufta bulunduumuzu d羹羹n羹r羹z. Oysa ger癟ek bu deildir. Hayvanlar zekidir, duygular覺 ve hisleri vard覺r. T覺pk覺 biz insanlar gibi hayvanlar da severler, 繹fkelenirler, mutlu ya da mutsuz olabilirler. Hayvanat bah癟esinde onlar覺 tutsak olarak tutmak, sadece bu y繹n羹yle bile ahlaki deildir. Neden tutsaklar ki? Su癟lar覺 ne?

Yeterli Yaam Alanlar覺 Yok

Yabani hayvanlar s羹rekli hareket halindedirler ve yaamlar覺n覺 s羹rd羹rebilmeleri i癟in, t羹rlerine g繹re belirli bir corafi alana ihtiya癟 duyarlar. Hayvanat bah癟eleri onlara bu alan覺 salayamaz. rnein, hayvanat bah癟elerinde yaam alanlar覺 ortalama olarak bir aslan i癟in 18.000 kat, bir kutup ay覺s覺 i癟inse 1.000.000 kat daha k羹癟羹kt羹r.

Hayvanlar Hayvanat Bah癟elerinde ld羹r羹lmektedir

PETAn覺n (Hayvanlara Etik Muamele 襤癟in M羹cadele Edenler rg羹t羹) verilerine g繹re sadece Avrupada ki hayvanat bah癟elerinde her y覺l 5.000 ile 7.500 hayvan, fazlal覺k ya da mali imk璽ns覺zl覺klar nedeniyle 繹ld羹r羹lmektedir. Buna canl覺 bir 繹rnekte, ge癟tiimiz g羹nlerde Danimarkada iki z羹rafan覺n ayn覺 kafeste yaamas覺n覺n m羹mk羹n olmad覺覺 gerek癟esiyle 癟ocuklar覺n g繹z羹 繹n羹nde 繹ld羹r羹lerek aslanlara yedirilmesidir. ok a癟覺k bir bi癟imde g繹r羹l羹yor ki bu 繹ld羹rmeler bir hayvanat bah癟esi sistematiidir

Hayvanlara Yap覺lan K繹t羹 Muamele

Hayvanlar 繹ld羹r羹lmeseler bile hayvanat bah癟elerinde k繹t羹 muamele g繹rmektedirler. D繹v羹lmekte, cezaland覺r覺lmakta, a癟 b覺rak覺lmaktad覺rlar. Asgarisinden bak覺m maliyetleri y羹ksek olduu i癟in yeterince beslenememektedirler. rnein Endonezyada ki Surabaya Hayvanat Bah癟esi bu konuda somut bir 繹rnektir. Dier hayvanat bah癟eleri de bu kadar 繹ne 癟覺kmasa bile, Surabayadan daha masum deildir. 襤te Surabayadan baz覺 hayvan manzaralar覺

Hayvanlar Daha Az Yaamaktad覺r

Genelde hayvanat bah癟elerinde hayvanlar覺n, hastal覺klardan ve doan覺n iddetinden uzakta, daha uzun s羹re yaad覺klar覺 d羹羹n羹l羹r. Ancak bu doru deildir. Yaam alanlar覺n覺n darl覺覺, k繹t羹 beslenme, k繹t羹 muamele hayvanlar覺n yaam s羹resini k覺saltmaktad覺r. rnein vahi Afrika filleri, hayvanat bah癟esindekilerden yakla覺k 3 kat daha uzun yaamaktad覺r.

Hayvanlar Doal Ortamlar覺nda Korunmal覺

Hayvanat bah癟elerinde hayvanlar覺n bak覺m覺 癟ok maliyetlidir. Oysa bug羹n hayvanat bah癟eleri i癟in yap覺lan harcamadan 癟ok daha az覺na, hayvanlar覺 doal ortamlar覺nda korumak m羹mk羹nd羹r. Avlanman覺n yasaklanmas覺 ve belli bir corafi alan覺n koruma i癟in tahsisi, t羹rleri koruma i癟in yeterli olmaktad覺r. Hayvanlar doal ortamlar覺ndan kopar覺lmamal覺d覺r.

Hayvanlar覺n V羹cutlar覺na 襤stemedikleri 襤la癟lar Veriliyor

襤nsanlar覺n rahat bir ekilde hayvanlar覺 izleyebilmeleri ve hayvanlar覺n daha kolay idare edilip eitilebilmesi i癟in hayvanlar ila癟larla uyuturuluyorlar. Bu koullar y羹z羹nden stres alt覺nda kalan hayvanlar hem psikolojik hem de fiziksel sal覺k sorunlar覺 yaad覺klar覺ndan yine ila癟la tedavi g繹rmek zorunda kal覺yorlar.

襤 hayvanat bah癟eleri ile bitmiyor. Sirkler, aqua parklar, pet hoplar, hayvanlar覺n tutsak olduu, genelde de k繹t羹 muamele g繹rd羹羹 ve birer eya olarak g繹r羹ld羹羹 yerlerdir. Bazen 繹yle videolar ve fotoraflar g繹r羹yorum ki t羹ylerim diken diken oluyor. Canl覺 kedi yavrular覺n覺 oltaya tak覺p k覺l覺癟 bal覺覺 avlayanlar, bir u癟urumun kenar覺ndaki eei tekmeyle u癟uruma yuvarlayanlar vb. daha pek 癟ok 繹rnek var. Bu insanlar覺 bu ekilde davranmaya ne itiyor, ger癟ekten 癟ok merak ediyorum.

1978de UNESCO taraf覺ndan ilan edilen Hayvan Haklar覺 Evrensel Bildirisine g繹re t羹m hayvanlar yaam hakk覺na sahiptirler. Hi癟 bir hayvana k繹t羹 davran覺lamaz, ac覺mas覺z ve zalimce eylem yap覺lamaz. Hayvanlar 羹zerinde ac覺 癟ektiren deneyler yapmak da hayvan haklar覺na ayk覺r覺d覺r.

Yine son zamanlarda ortaya 癟覺kan ger癟ekler, maalesef bize, hayvanat bah癟elerinde bulunan hayvanlar覺n, sirklere, av 癟iftliklerine ve arat覺rma laboratuvarlar覺na sat覺ld覺覺n覺 g繹stermitir. Hayvanat bah癟elerinin, hayvan sirkleri ile balant覺lar覺 bulunmaktad覺r. 2009 y覺l覺nda, 襤ngilteredeki bir hayvanat bah癟esi, bu hayvan ticaretinin 羹yesi olarak ortaya 癟覺kar覺lm覺t覺r. Yine 襤ngilterede baka bir hayvanat bah癟esinin, 2009da 3 kaplan覺, 2013te de 2 aslan覺 sirk terbiyecilerine satt覺覺 ortaya 癟覺km覺t覺r.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/somerset/8310757.stm

Hayvanat bah癟elerine giderek, yaama sevinci ve ruhu 癟oktan 繹lm羹 癟aresiz hayvanlar覺n istismar edilmesine katk覺da bulunmay覺n. Hayvanat bah癟eleri elenceli ya da komik deiller, oradaki hayvanlar覺n g繹zlerinde esaret ve 繹l羹m var. Bir canl覺y覺 doas覺ndan ay覺r覺p h羹crelere hapsetmek ve k繹leletirmek insanl覺k su癟udur, bu su癟a ortak olmay覺n.

Hayvanat bah癟eleri kapat覺ls覺n:

羹nk羹 hayvan 繹zg羹rl羹羹 insan 繹zg羹rl羹羹d羹r.

羹nk羹 hayvan haklar覺 politik ve ahl璽ki bir sorundur.


Beendiniz mi? Arkadalar覺n覺zla Payla覺n!

4
5 Payla覺m, 4 Beeni

0 Yorum

Bi癟im Se癟
Anket
襤nsanlara fikirlerini sor!
Yaz覺
Bildiklerini bizimle payla!
Liste
Bir liste olutur!