S繹m羹r羹 ve Zulm羹n Olduu Yerde; Bar覺 ve Sevgi Olmaz!

Hayvanlar覺 kulaklar覺ndaki bir numaradan ibaret g繹ren, onlar覺 nesneye (asl覺nda bir kay覺p g繹ndergeye) d繹n羹t羹ren bizler, neden hayvanlar覺n da yaam haklar覺 olduklar覺n覺 g繹remeyiz?


Hayvanlar覺 kulaklar覺ndaki bir numaradan ibaret g繹ren, onlar覺 nesneye (asl覺nda bir kay覺p g繹ndergeye) d繹n羹t羹ren bizler, neden hayvanlar覺n da yaam haklar覺 olduklar覺n覺 g繹remeyiz? Asl覺nda durup d羹羹n羹nce, bu d羹zenin hep b繹yle s羹rd羹羹n羹 ve buna uyumlanmak zorundaym覺覺z gibi hissederiz. 襤癟imizde derin bir yerlerde bunun yanl覺l覺覺n覺 hissetsek bile, bu al覺kanl覺覺 s羹rd羹rmeye devam ederiz. 羹nk羹 inand覺r覺ld覺覺m覺z ey budur.

Asl覺nda hayvan yemenin normal g繹r羹lmesi, hayvanlar 羹zerinde bir hak iddia etmekten doar. 襤nsan gibi konuamayan ve insan gibi g繹r羹nmeyen hayvanlar, “gelimi” ve “ak覺ll覺” canl覺lar olan insanlar覺n tahakk羹m羹 alt覺nda olmas覺nda bir sorun tekil etmez. Aksine, etinden/s羹t羹nden/yumurtas覺ndan faydalan覺p, bunu ticariletirmek; i癟inde bulunduumuz bu d羹zenin, tam da iine gelen bir durumdur.

Kendimiz veya baka insanlar i癟in s繹m羹r羹s羹z, eit ve bar覺 dolu bir d羹nya hayal ederken, bunun d覺覺na itilmi olan hayvanlar覺 s繹m羹rmeye ve zul羹m etmeye devam etmek, bar覺覺 bu d羹nyaya getirebilir mi?

Carol J. Adams, 繹yle der: “Eitlik bir fikir deildir; bir pratiktir. Dier insanlara ya da dier hayvanlara nesne muamelesi yapmad覺覺m覺zda onu pratie d繹km羹 oluruz.”

Ger癟ekten de, s繹m羹r羹n羹n ve zulm羹n olduu yerde, bar覺 ve sevgi olamaz. T羹rc羹 bir d羹nyada bar覺 ancak hayal olarak kal覺r.

“Kapitalizme kar覺 olmadan faizme kar覺 olanlar, bir barbarl覺覺n i癟inden 癟覺kan baka bir barbarl覺ktan yak覺nanlar, buza覺 eti yemek isteyen ama buza覺y覺 繹ld羹rmek istemeyen insanlara benzer.”

襤nsan harici hayvanlar覺n temel haklar覺n覺 bilmek, bu haklar覺 ihlal etmemek ve hayat覺m覺z覺 bu ekilde d羹zenlemek; t羹rc羹l羹e kar覺 olmak demektir. Bu da ger癟ekten daha adil, eit ve 繹zg羹r bir d羹nya i癟in at覺lmas覺 gereken en 繹nemli ad覺md覺r.

Yaamdan yana tav覺r alman覺n 繹nemini bir kez daha ifade etmek isterim. 襤癟inde bulunduumuz bu d羹zende ezilen, s繹m羹r羹len ve katledilen insan harici hayvanlar覺 da i癟ine almad覺覺m覺z hi癟bir hareket bize ger癟ek mutluluu, adaleti, bar覺覺 ve huzuru getirmeyecektir.

“襤nsanl覺k dier hayvanlar覺 yemek i癟in 繹ld羹r羹rken savalar asla sona ermez. Ne de olsa yaayan herhangi bir mahluku rosto, biftek, k羹lbast覺 gibi bir “et” bi癟imine 癟evirmek, kanl覺 canl覺 bir adam覺 繹l羹 bir askere 癟evirmekle ayn覺 iddeti, ayn覺 kan d繹kmeyi ve ayn覺 zihinsel s羹re癟leri b羹nyesinde bar覺nd覺r覺r.”

Al覺t覺覺 d羹zenin k繹t羹l羹klerini g繹remeyen, g繹rse bile bunu iine geldii gibi kullanan kiilerle konuabilmek, bunlar覺 anlatabilmek 癟ok ama 癟ok zor. Sadece yaam hakk覺n覺 t羹m t羹rler i癟in istediiniz i癟in deil; sisteme ve d羹zene ters ne yaparsan覺z yap覺n s羹rekli ayn覺 tav覺rla kar覺lan覺rs覺n覺z.

Bug羹n bar覺 isterken, hainsiniz.

Kad覺n 繹zg羹rl羹羹 isterken, erkek d羹man覺.

LGBTi+ haklar覺ndan bahsederken, sapk覺n.

Tav覺rlar hep ayn覺d覺r. 羹nk羹 bize 繹retilenler bakalar覺n覺n 繹zg羹rl羹羹n羹 k覺s覺tlamak 羹zere kurulmutur.

“Beyaz 覺rk癟覺l覺覺 beyaz olmayan insanlar i癟in ne demekse, antisemitizm Yahudiler i癟in ne demekse, homofobi gey ve lezbiyenler i癟in ne demekse, kad覺n d羹manl覺覺 kad覺nlar i癟in ne demekse, et yeme de hayvanlar i癟in o demektir. Bu gruplar覺n hepsi, kendilerini tamamen olduklar覺 gibi, sahip olduklar覺 haklarla kabul etmeyen, 繹z羹msemeyen bir k羹lt羹r taraf覺ndan ezilmektedir. Yine de insanlara uygulanan bu bask覺 bi癟imleri ile hayvanlara uygulad覺覺m覺z bask覺 aras覺nda dalar kadar fark vard覺r. 襤nsanlar覺 t羹ketmeyiz. Dier hayvanlar覺ysa t羹ketiriz.”

Herhangi bir t羹r 羹zerinde hak iddia edemeyiz, etmemeliyiz! Hak iddia ettiimiz yaamlardan elimizi 癟ekmeli ve bu yanl覺l覺a son vermeliyiz. Bu d羹zenin ill羹zyonunu par癟alamak demek; adaletsizlie, hak gasp覺na, s繹m羹r羹ye ve zulme son vermek demektir.

“Biz, b羹t羹n zul羹mlerin birbiriyle ilikili olduuna inan覺yoruz: B羹t羹n canl覺lar 繹zg羹r olana kadar, yani k繹t羹 muameleden, aa覺lanmadan, s繹m羹r羹den, kirlenmeden ve ticarilemeden kurtulana kadar, hi癟bir canl覺 繹zg羹r olmayacak.” -Etin Cinsel Politikas覺, Carol J. ADAMS.


Beendiniz mi? Arkadalar覺n覺zla Payla覺n!

3
10 Payla覺m, 3 Beeni

0 Yorum

Bi癟im Se癟
Anket
襤nsanlara fikirlerini sor!
Yaz覺
Bildiklerini bizimle payla!
Liste
Bir liste olutur!