Vegan Feministler Vard覺r

https://www.vegvorous.com/ogren/makale-ve-yazilar/feminizm-ve-veganizm/


https://www.vegvorous.com/ogren/makale-ve-yazilar/feminizm-ve-veganizm/

Vegvorous’ta yay覺nlanan bu yaz覺ya kar覺 bir eletiri yaz覺s覺 yazmaya karar verdim. Asl覺nda karar verdiim ey uzun s羹redir duyduum ve zihnimde olgunlaan veganl覺k ve feminizm aras覺ndan kad覺nl覺k/diilik 羹zerinden bir ba kurmaya 癟al覺an anlay覺覺 eletirmekti. 

Yaz覺 u c羹mle ile bal覺yor:

“Hakl覺 olarak ataerkinin kad覺n bedeni 羹zerinde tahakk羹m kurduunu s繹yleyen feministler, kendilerinin de hayvanlar 羹zerinde tahakk羹m kurduklar覺n覺n fark覺ndalar m覺?”

Feministler 繹zel olarak yani feminist olduklar覺ndan dolay覺 hayvanlar 羹zerinde tahakk羹m kurmuyor. Evet asl覺nda kiyerarki kavram覺n覺 ortaya 癟覺karmak i癟in bazen tetikleyici -ki burada su癟lay覺c覺- bir dil kullanmakta sak覺nca g繹rm羹yorum. Ancak t羹m insanl覺k hayvanlar覺 k繹le, mal olarak g繹r羹yorken neden feministler 繹zel olarak bunun fark覺na varmak zorundalar? Bedenleri 羹zerinden tahakk羹me urad覺klar覺 i癟in mi? Peki ten renkleri, v羹cut ekilleri nedeniyle ayr覺mc覺l覺a urayan insanlar覺n vegan olmuyor olmas覺n覺 kabul edilemez bulmak gibi bir eletiri yaz覺s覺 g繹rmek m羹mk羹n m羹d羹r? 

S覺ra ile eletirdiim k覺s覺mlar覺 ve fikrimi belirteceim.

1.  Feminizm deil, feminizmler vard覺r. O nedenle feminizmin tan覺m覺n覺 sadece tahakk羹m kar覺tl覺覺na indirgemek yeterli deildir. Feminizm, kad覺nlara cinsiyet hiyerarisi bask覺s覺n覺n sona ermesi ve toplumsal cinsiyet tutumlar覺n覺n ayn覺 deerde olmas覺 i癟in toplumun deiimini ama癟lar. Hatta feminizmin 繹znesi sadece kad覺nlard覺r demek bile g羹n羹m羹zde olduk癟a tart覺mal覺d覺r.

2. Dii hayvanlar sadece 羹reme organlar覺 羹zerinden iddete ve tahakk羹me uramazlar. Pek 癟ok alanda dii/erkek ay覺rdetmeksizin hayvanlar kullan覺l覺r, s繹m羹r羹l羹r.

3. Tavuklar darac覺k kafeslerde olmayabilir. End羹striyel tavuk k繹lelii yanl覺t覺r. Ancak konunun sadece end羹striyel k覺sm覺na odaklanmak “gezen tavuk癟uluk, organik yumurta” gibi z覺mb覺rt覺lar覺 kar覺m覺za 癟覺karmaktad覺r.

4.”Tecav羹ze kar覺 m羹cadele eden feministler, tecav羹z ask覺s覺na ne diyor?”  羹nk羹 d羹nyan覺n hi癟 bir y羹k羹 yoktu feministlerin 羹zerinde ve her konuyu onlar 癟繹zmek zorundayd覺. Ateistler haydi buna da cevap verin diyen bu tav覺rdan anla覺lan; ilk olarak vegan olmas覺 gerekenlerin feministler olduu halde olmad覺覺d覺r. Oysa vegan olmak her insan覺n tart覺覺lamaz ekilde yapmas覺 gerekendir. 

5. Yaz覺 boyunca kad覺nlar覺n diilikleri ile hayvanlar覺n diilikleri aras覺nda bir ba kurma 癟abas覺 g繹r羹yorum. Bu nedenle empati yapmal覺 ve vegan olmal覺lar gibi bir anlam 癟覺kar覺yorum. Oysa her kad覺n dourma 繹zelliklerine sahip olmayabilir, her kad覺n toplumsal cinsiyet normlar覺n覺n ona atad覺覺 diilik 繹zelliklerine sahip olmak zorunda deildir. stelik atanm覺 cinsiyeti kad覺n olan diilik 繹zelliklerinin t羹m羹n羹 (biyolojik bak覺mdan) ta覺yan insanlar da 繹zel olarak vegan olmaya daha yatk覺n olmak zorunda deildir. K覺sacas覺 bu balam olduk癟a hatal覺d覺r.

6. 襤nsanlar olarak cinsiyet, sosyal stat羹, ideolojik g繹r羹 farketmeksizin vegan olmayan bir d羹nyaya ad覺m att覺k. Yine ayn覺 ekilde vegan olmak cinsiyeti, sosyal stat羹s羹 ve ideolojik g繹r羹 farketmeksizin her kiinin eit derecede yapmas覺 gerekendir. Bu yaz覺 繹zel olarak feministlere ve daha 繹zelinde kad覺nlara en 繹ncelikli vegan olmas覺 gereken insanlar g繹z羹yle bak覺yor, dili ise su癟lay覺c覺… 

Elbette yaz覺 boyunca sadece eletirdiim yerler olmad覺. Bence de tahakk羹m kar覺t覺 her insan vegan olmak zorundad覺r. Hak alan覺nda m羹cadele ediyorsa vegan olmamas覺 bir 癟elikidir. Bunun i癟erisinde sadece feministler yoktur; anarist, kom羹nist, sosyalist, kuir, lgbti+, 癟ocuk haklar覺 savunucular覺 vb. bireyler elbette vegan olmal覺d覺rlar. Takdir edersiniz ki bu bireylerin hepsi kad覺n veya feministlerden olumaz. T羹m d羹nya vegan olmal覺d覺r. O nedenle tek bir kesimi odak al覺p s羹t i癟mekten utanmal覺s覺n覺z demek yetersizdir. S羹t i癟mekten herkes eit derecede utanmal覺d覺r.

Not: Bu eletiri yaz覺s覺n覺 繹zellikle veganlar aras覺nda tart覺ma k羹lt羹r羹n羹 gelitirmek i癟in yazd覺m. Umar覺m ama癟lad覺覺m gibi yaz覺lar 羹zerinden fikri tart覺malara 繹nc羹l羹k eder.


Beendiniz mi? Arkadalar覺n覺zla Payla覺n!

9
32 Payla覺m, 9 Beeni

0 Yorum

Bi癟im Se癟
Anket
襤nsanlara fikirlerini sor!
Yaz覺
Bildiklerini bizimle payla!
Liste
Bir liste olutur!