Veganlar Daha m─▒ Ak─▒ll─▒?

veganlar daha m─▒ ak─▒ll─▒

Hepimiz daha ak─▒ll─▒ olmak istiyoruz. Ancak, veganlar─▒n biraz daha avantaj─▒ olabilir mi? Veganlar hayvansal ürünleri yiyenlerden daha m─▒ ak─▒ll─▒?

Bu soru kesin bir cevab─▒ bulunmamakla birlikte, et ve hayvansal ürün içeren yiyecekleri tüketmeyen insanlar─▒n tüketenlere k─▒yasla daha yüksek zeka seviyelerine yönelebilece─čini öne süren çok say─▒da kan─▒t var.

Zeka söz konusu oldu─čunda, bir insan─▒n ya┼čam tarz─▒ ve diyeti, hem basit i┼čler hem de daha yüksek muhakeme becerileri gerektiren ┼čeylerde ne kadar iyi oldu─ču üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Sonuçta, yedi─čimiz yiyeceklerin ald─▒─č─▒m─▒z besinlerle do─črudan bir ili┼čkisi vard─▒r; bu da vücudumuzun ne kadar iyi çal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒ etkiler (bu durumda beynimizin ne kadar iyi çal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒).
Bu makalede, genel olarak insan beyni hakk─▒nda baz─▒ bilgiler payla┼čaca─č─▒m, ayr─▒ca veganlar─▒n daha ak─▒ll─▒ oldu─čuna dair dikkat çekici kan─▒tlar aç─▒klayaca─č─▒m. Sonuçta, sizlere “Veganlar daha ak─▒ll─▒ m─▒?” sorusuna bilgilendirici ve tatmin edici bir cevap vermeyi umuyorum.

Yaban mersini, tüketim saatleri içinde bili┼čsel performans─▒ önemli ölçüde art─▒rabilir.
– Dr. Michael Greger

─░nsan beyni hakk─▒nda

─░nsan beyni ku┼čkusuz insan vücudundaki en karma┼č─▒k organd─▒r. Vücudunuzun tüm duyular─▒n─▒ ve i┼člevlerini kontrol etmekle kalmaz, ayn─▒ zamanda söz konusu uyaranlara en uygun fizyolojik yan─▒t─▒ üretmek için vücudunuzun di─čer bölümlerinden toplanan bilgileri de yorumlar.

─░nsan beyninde, her biri kendi amac─▒ ve sorumluluklar─▒ olan birçok farkl─▒ bölüm vard─▒r. Beynin en yayg─▒n üç ana bölüme ayr─▒ld─▒─č─▒ söyleniyor: beyin sap─▒, serebrum ve beyincik.

Serebrum en büyük k─▒s─▒md─▒r ve konu┼čma, ak─▒l yürütme, ö─črenme, ince motor kontrolü, duygular─▒ i┼čleme ve daha fazlas─▒ gibi yüksek i┼člevlerden sorumludur. Beynin bu k─▒sm─▒ ayr─▒ca görsel, dokunsal ve i┼čitsel bilgilerin al─▒nmas─▒ndan ve i┼členmesinden sorumludur.

Bu arada, beyincik daha temel fiziksel sorumluluklarla ilgilenmekte; kas hareketlerini koordine etmekte veki┼činin dengesini ve duru┼čunu korumaktad─▒r.

Beyin sap─▒ temel olarak beynin di─čer bölümleri ve omurilik aras─▒nda bir röle merkezi olarak i┼člev görür (ki bu vücudunuzun geri kalan─▒na ba─član─▒r). Beyin sap─▒, solunum, kalp at─▒┼č h─▒z─▒, uyanma ve uyku döngüleri, vücut ─▒s─▒n─▒z ve daha fazlas─▒ gibi birçok otomatik i┼člevden sorumludur. Beyin sap─▒ ayr─▒ca beyninizin hap┼č─▒rma, öksürme, kusma ve yutma gibi refleksif hareketlerden sorumlu k─▒sm─▒d─▒r.

Human Brain Facts'in makalesine dayanarak, bilim adamlar─▒ ve ara┼čt─▒rmac─▒lar insan beyninin karma┼č─▒kl─▒klar─▒n─▒ yüzy─▒llard─▒r anlamaya çal─▒┼č─▒yorlar ve bilim bu konuda ileriye do─čru büyük at─▒l─▒mlar yaparken (yukar─▒da bahsedildi─či gibi özellikle beynin hangi k─▒s─▒mlar─▒n─▒n ve hangi bedensel i┼člevlerden sorumlu oldu─čunu anlamak konusunda) bu organ─▒n nas─▒l çal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒ ö─črenmek için hala çok daha fazlas─▒ var.

Everyday Health'e göre, beyin sa─čl─▒─č─▒ için en kritik üç besin maddesi; Omega-3 Ya─č Asitleri (konsantrasyonun iyile┼čtirilmesine ve haf─▒za kayb─▒n─▒n önlenmesine yard─▒mc─▒ olabilir), flavonoidler (beyinde ya┼članman─▒n etkileriyle sava┼č─▒r ve özellikle haf─▒za sorunlar─▒n─▒ önlemeye iyi gelir) ve E vitamini (hücre hasar─▒n─▒ önlemek için iyidir ve hatta Alzheimer hastal─▒─č─▒n─▒ geciktirmek için baz─▒ çal─▒┼čmalarda bile gösterilmi┼čtir).

Bilim, sa─čl─▒kl─▒ ve yüksek i┼čleyen bir beyni korumak için hangi besinlerin en önemli oldu─ču konusunda bir anlay─▒┼č geli┼čtirmi┼čtir.

Et Yiyenlerin Beyinleri ile Vegan Beyinler

Vegan bir diyetin bir ki┼činin ak─▒l sa─čl─▒─č─▒ için et yiyen bir diyetten daha iyi olup olmad─▒─č─▒ konusunda ate┼čli tart─▒┼čmalar çok fazla vard─▒r.

Sonuçta, herhangi bir diyetle iyi bili┼čsel sa─čl─▒k elde etmek, Livestrong makalesinde do─črulanan ve tart─▒┼č─▒lan, bir besin dengesi elde etmeye ba─čl─▒d─▒r.

Sa─čl─▒kl─▒ bir vegan diyette bile, vücudunuzu ve beyninizi sa─čl─▒kl─▒ ve tam olarak i┼člevsel tutabilmek için gereken temel besin maddelerini elde etmek için dikkatle yedi─činiz yiyecekleri seçmeniz gerekecektir.

Bununla birlikte, vegan veya vejetaryen olan ki┼čilerin (yeti┼čkinler gibi bir ya┼čam tarz─▒ benimsemi┼č olsalar bile) tipik olarak et yiyen insanlardan daha yüksek IQ'lara sahip oldu─čuna dair kan─▒tlar gösteren çal─▒┼čmalar yap─▒lm─▒┼čt─▒r.

Yap─▒lan bir ara┼čt─▒rma (çocukluk ça─č─▒nda zeka konusunu uzun süreli diyet seçimleriyle ilgili olarak tart─▒┼čan Psikoloji Bugün makalesinde bahsedilmi┼čtir) yeti┼čkin vejeteryanlara yöneliktir ve ortalama olarak çocukluk döneminde bu ki┼čilerin et yiyenlere göre daha yüksek IQ'lar─▒ oldu─čunu do─črulam─▒┼čt─▒r (ortalama IQ vejetaryenler için yakla┼č─▒k 109.1, et yiyenler için ortalama 100.9).

Ek olarak, LifeHacker'─▒n makalesinde ayr─▒ca, vegan veya vejetaryen beslenmenin (ço─ču durumda veganlar─▒n ve vejeteryanlar─▒n sadece daha ak─▒ll─▒ de─čil ayn─▒ zamanda empatik oldu─čunu da aç─▒klad─▒klar─▒) beyin aktivitelerini artt─▒rd─▒─č─▒n─▒ aç─▒klarken, et yiyenlerin obezite, kalp hastal─▒─č─▒, diyabet ve di─čer ciddi sa─čl─▒k ko┼čullar─▒n─▒ geli┼čtirme ┼čans─▒n─▒n daha yüksek oldu─čuna de─činmi┼čtir.

Vegan diyetler tipik olarak vejeteryan diyetlerinden daha kat─▒ olsa da (vegan ve vejeteryanlarda et yiyenlere k─▒yasla bu yüksek zeka e─čilimini do─črulamak için daha fazla ara┼čt─▒rma yap─▒lmas─▒ gerekmektedir), “veganlar daha m─▒ ak─▒ll─▒?” sorusunun cevab─▒n─▒n “evet” oldu─čunu reddecek bir kan─▒t yoktur.

Bu makalenin sonraki iki bölümünde, ak─▒ll─▒ bir diyet ile ak─▒ll─▒ca olmayan bir diyet aras─▒ndaki fark─▒ yaratabilecek g─▒dalar─▒n baz─▒lar─▒n─▒ aç─▒klayaca─č─▒m.

Veganlar─▒n Yedi─či ve Sizi Daha Zeki Yapan Yiyecekler

Bu makalenin önceki bölümlerinde belirtildi─či gibi, beyin sa─čl─▒─č─▒ söz konusu oldu─čunda (E vitamini, flavonoidler ve Omega-3 ya─č asitleri gibi) kritik öneme sahip baz─▒ besinler vard─▒r.

Ve veganlar yedikleri meyve ve sebzelerden bu faydal─▒ besinleri bol miktarda alabilirler.

Örne─čin E Vitamini, birçok bitkide bulunabilen beyin sa─čl─▒─č─▒ için önemli bir besindir.

Global Healing Center'─▒n faydal─▒ makalesine göre, E vitamini; badem, f─▒nd─▒k, çam f─▒st─▒─č─▒ ve di─čer çi─č tohumlar─▒n yan─▒ s─▒ra ─░sviçre paz─▒s─▒, hardal ye┼čillikleri, ─▒spanak, lahana ve ┼čalgam gibi ye┼čilliklerde bulunabilir. Zeytinler ve papalar da mükemmel E vitamini kaynaklar─▒d─▒r.

Omega-3 Ya─č Asitleri, çe┼čitli vegan g─▒dalarda da bulunabilir. Ço─ču insan için birincil kaynak bal─▒k ve yumurta gibi hayvansal ürünler olsa da (her ikisi de veganlar için uygun seçenekler de─čildir), ancak baz─▒ f─▒nd─▒k ve sebzelerden yeterince omega-3 al─▒nabilir.

PETA'n─▒n makalesi, veganlar─▒n diyetlerinde yeteri kadar omega-3 elde edebilece─čini göstermekte, ceviz ve baz─▒ ye┼čilliklerin iyi omega-3 kaynaklar─▒ olarak önerildi─čini söylemekte; ayr─▒ca, yüksek seviyelerde omega-3 içeren yemekler için baz─▒ vegan dostu tarifler sunmakta.

┼×imdi, beyninizdeki ya┼članman─▒n etkilerini önlemeye yard─▒mc─▒ olmak için önemli olan flavonoidlere geçiyoruz (özellikle haf─▒za problemleri söz konusu oldu─čunda).

Livestrong'un makalesinde, yaban mersini, ahududu, k─▒z─▒lc─▒k ve çilek gibi parlak ve canl─▒ renklere sahip meyveler, portakal, greyfurt, limon, erik, elma ve ┼čeftali, koyu renkli fasulye (barbunya fasulyesi ve siyah fasulye gibi) ve baz─▒ f─▒nd─▒klar (ceviz, antep f─▒st─▒─č─▒ ve cevizler gibi) gibi iyi miktarda flavonoid içeren mükemmel bir g─▒da listesi sunulmaktad─▒r.

Tabii ki, sadece beyninizin sa─čl─▒─č─▒n─▒ de─čil, tüm vücudunuzun sa─čl─▒─č─▒n─▒ da art─▒rmak için yenebilecek birçok vegan dostu yiyecek var.

┼×imdi ise, vegan diyetin hayvansal ürünler ve sa─čl─▒ks─▒z g─▒da içeren bir diyet üzerindeki avantajlar─▒n─▒ daha iyi aç─▒klamak için sa─čl─▒─č─▒n─▒z üzerinde olumsuz etki yaratabilecek yiyecekleri tart─▒┼čaca─č─▒z.

Veganlar─▒n Daha Az Yedi─či Daha Az Zeki Olan Daha Az Yiyecekler

Do─čal g─▒dalar genel sa─čl─▒─č─▒m─▒z─▒ artt─▒rmaya ve zekâm─▒z─▒ artt─▒rmaya yard─▒mc─▒ olabildi─či gibi, kötü ve sa─čl─▒ks─▒z yiyecekler de sa─čl─▒─č─▒m─▒z─▒ ve zihinlerimizin çal─▒┼čmas─▒n─▒ olumsuz yönde etkileyebilir.

Colonics Chicago’dan gelen makale, bu tür yiyecekleri listeliyor ve neden vücudumuz ve beynimiz için bu kadar kötü olduklar─▒n─▒ aç─▒kl─▒yor.

Bu listede abur cuburlar (┼čeker, tuz ve trans ya─člar yüksektir), h─▒zl─▒ yiyecekler ve paket yiyecekler (özellikle koruyucular, katk─▒ maddeleri içerebilen h─▒zl─▒ yiyecekler, hamburgerler ve sosisli sandviçler gibi) kullan─▒lan et türlerine ve nereden geldiklerine ba─čl─▒ olarak hormonlar ve i┼členmi┼č proteinler (sosis, sosisli sandviç ve salam gibi ürünler) bulunmakta.

Veganlar bu sa─čl─▒ks─▒z yiyeceklerin ço─čunu sat─▒n almad─▒klar─▒ndan ve büyük oranda yemeyeceklerinden, içlerindeki zararl─▒ katk─▒lardan kaç─▒n─▒rlar (ayn─▒ zamanda bu yiyeceklerin zeka üzerindeki olumsuz etkilerini önlerler).

Beyin sa─čl─▒─č─▒ için yüksek risk ta┼č─▒yan ba┼čka bir yiyecek türü de c─▒va içeri─či yüksek bal─▒klard─▒r; genel olarak bal─▒k, içerdi─či omega ya─č asitleri sayesinde faydal─▒ olsa da, civa bak─▒m─▒ndan yüksek olan bal─▒klar, c─▒van─▒n sinir sisteminize yapabilece─či zararlardan dolay─▒ sa─čl─▒─č─▒n─▒z için tehlikelidir.

Sonuç olarak, veganlar─▒n bu tür zararlardan muzdarip olma ihtimalleri daha dü┼čüktür çünkü bal─▒k yemezler.

Özetle, beyin sa─čl─▒─č─▒na fayda sa─člayabilecek birçok g─▒da oldu─ču gibi, kaç─▒n─▒lmas─▒ gereken g─▒dalar da vard─▒r; neyse ki, vegan bir ya┼čam tarz─▒, yiyemeyece─činiz yiyecekler nedeniyle sizi do─čru yöne yönlendirecektir.

Et Yemeye ─░li┼čkin Ruh Sa─čl─▒─č─▒ Sorunlar─▒

Vegan beslenme sadece do─čru meyve ve sebzeleri yeterince yemenizi sa─člayarak beyin sa─čl─▒─č─▒na yard─▒mc─▒ olmakla kalmaz (böylece beyninizin gerekti─či gibi çal─▒┼čmas─▒ için gereken miktarda besinleri de al─▒r), et yemekle gelen potansiyel sa─čl─▒k sorunlar─▒ndan kaç─▒nman─▒za da yard─▒mc─▒ olabilir.

Et yemeye gelince en kayg─▒lanan konulardan biri, Alzheimer riskinin artmas─▒d─▒r.

PETA'n─▒n makalesine göre, C hastal─▒─č─▒n─▒, baz─▒ et ve süt ürünlerinde bulunabilecek kolesterol ve toksinlere ba─člayan bir ara┼čt─▒rma bulunmakta. Ek olarak, et ve di─čer hayvansal ürünleri tüketen insanlar─▒n Alzheimer hastal─▒─č─▒na yakalanma riski veganlara ve vejeteryanlara k─▒yasla daha büyük bir risk olu┼čturuyor.

Üstelik, bir ki┼čiyi Alzheimer'a yakalanmas─▒na kar┼č─▒ korumaya yard─▒mc─▒ olabilecek önemli besinlerin ço─ču, birçok vegan diyetinin çekirde─čini olu┼čturan meyve ve sebzelerde bulunabilir.

Et ve di─čer hayvansal ürünlerin tüketimi ile ilgili olarak ortaya ç─▒kan bir di─čer sa─čl─▒k sorunu depresyondur. Konuyla ilgili ara┼čt─▒rmalar devam ederken, et yeme ile depresyon riski aras─▒nda bir ba─člant─▒ oldu─čunu gösteren baz─▒ çal─▒┼čmalar yap─▒lm─▒┼čt─▒r.

Ancak, depresyon karma┼č─▒k bir sa─čl─▒k durumu oldu─čundan, et yemenin bir ki┼činin zihinsel sa─čl─▒─č─▒n─▒ nas─▒l etkileyebilece─činin özelliklerini daha iyi belirlemek için daha fazla çal─▒┼čma yap─▒lmas─▒ gerekmektedir.

Bununla birlikte, birçok insan için, sadece depresyonda potansiyeli bile, et ve hayvansal ürünleri tüketmeyi yeniden dü┼čünmeye te┼čvik etmek için yeterlidir.

Sonuç

Sonuç olarak, veganlar─▒n daha zeki olduklar─▒n─▒ kesin olarak do─črulamak için daha fazla ara┼čt─▒rma yap─▒lmas─▒ gerekirken, hayvansal ürünler ve zararl─▒ katk─▒ maddeleri içeren i┼členmi┼č g─▒dalar gibi potansiyel olarak zararl─▒ g─▒dalar tüketmedikleri için, sorunun ne kadar aç─▒k oldu─ču anla┼č─▒l─▒yor.

Veganlar daha m─▒ ak─▒ll─▒? Evet, daha ak─▒ll─▒lar.

Sonuçta, veganlar sadece et ve di─čer hayvansal ürünlerle birlikte gelen potansiyel sa─čl─▒k risklerinden kaç─▒nmakla kalm─▒yor, ayn─▒ zamanda sa─čl─▒kl─▒ ve i┼čleyen bir beyni korumak için gereken temel besinleri içeren yüksek düzeyde sa─čl─▒kl─▒ g─▒dalar tüketiyorlar.

Veganlar─▒n daha zeki oldu─čunu mu dü┼čünüyorsun? A┼ča─č─▒daki yorum bölümünde bana bildirin. Bu makaleyi en sevdi─činiz sosyal medya platformunda payla┼čmay─▒ da unutmay─▒n!

Direkt çeviridir:

https://whoopwellness.com/are-vegans-smarter/

─░lgili Makaleler

Neden ve Nas─▒l Vegan Oldum?

“Bu uyan─▒┼č ├žok sanc─▒l─▒ oluyor ama inan─▒n bir daha g├Âzlerinizi kapatmak istemiyorsunuz. T├╝m bu zul├╝mlerin kar┼č─▒s─▒nda olmak, ya┼čam─▒ savunmak, ├╝├ž be┼č ki┼činin sizi yolunuzdan d├Ând├╝rmesine yeterli olmuyor.”

Yan─▒tlar